Gratis mærkeordning, som sikrer, at dine besøgende ved, der er styr på sikkerheden for din side.

Det er de færreste brugere på internettet, som er klar over, hvordan de sikrer sig, at siden de besøger, er sikker. Derfor har Online-tryghed.dk udviklet en mærkeordning som er gratis at integrere på jeres side – sådan at jeres kunder med det samme kan se, at der her er tale om en sikker side. 

Krav til “sikre sider”

  • SSL-certifikat

Det første krav for at blive listet som en sikker side lyder på, at man har et funktionelt SSL-certifikat.
SSL-certifikatet er at finde på størstedelen af alle hjemmesider i dag – og det er de færreste udbydere, som tilbyder hjemmesiden uden et SSL-certifikat. Alligevel er det en af de allervigtigste sikkerhedsforanstaltninger, hvorfor det er det første punkt på vores tjekliste.
De færreste brugere på internettet ved, at de skal kigge efter “https://” i protokollen – hvorfor det skaber værdi at have et ikon placeret på siden i stedet for – så I også får fremhævet, at jeres side har styr på SSL-certifikatet.

  • Privatlivspolitik-side

Ydermere er det et krav fra vores side af, at I har en side på jeres hjemmeside, som forklarer om jeres privatlivspolitik. Vi har lavet en skabelon til, hvordan sådan en kan se ud – og den kan I med fordel kopiere og tilpasse (såfremt den ikke er identisk med jeres nuværende politik).
Skabelonen kan findes her

  • Ejerskab af siden

Som besøgende på en side, skal man være klar over, hvem der kommer i besiddelse af de data-spor, man måtte efterlade sig. Vores holdning er, at hvis man som ejer af en side ikke ønsker at røbe, hvem der står bag – så er det et udtryk for, at der ikke er rent mel i posen. Det er derfor et krav at ejer, CVR, adresse samt kontaktoplysninger fremgår klart og tydeligt på hjemmesiden.

Sådan fungerer Online-trygheds mærkeordning

Vi har udviklet et script, som placerer sikkerheds-ikonet øverst oppe i højre hjørne af deres side. Alternativt kan ikonet figurere i din footer, main-menu eller lign. I kan også indsætte et lille afsnit i bunden af jeres privatlivspolitik-side, hvilket også kan hentes inde på vores script-side.  Så snart I har opsat ikonet på jeres side, vil vi indsætte et link til jeres side under “sikre sider” fuldstændig gratis.