Inden du udfylder ansøgningsblanketten nederst på siden – så dobbelttjek lige om du opfylder kravene.

Kravene – læs en uddybet forklaring på vores forside

SSL-certifikat

– Har jeres side et SSL-certifikat?

Datapolitikside

– Har I en datapolitikside? Ellers kan I lave en udfra vores skabelon.

Kontaktoplysninger og CVR

– Fremgår kontaktinformationer, CVR og adresse tydeligt på jeres side, og kan man se, hvem der ejer siden?

Online Tryghed mærkaten

Til sidst skal Online Tryghed mærkaten være synlig på siden. For os, er det ikke så vigtigt, om mærkaten fremgår i jeres footer eller er indsat øverst på siden – så længe man kan finde den på forsiden. Her kan du hente scripts ifm. mærkaten, som du kan indsætte på din side.

Firmanavn:

Hjemmeside som skal tilmeldes:

CVR:

Navn på tegningsberrettiget:

E-mail: