Blockchains: Er teknologien brugbar og sikker?

Teknologien bag blockchains kan for mennesker uden en IT-uddannelse være ret så kompliceret at forstå. Og per instinkt er mennesker ofte ikke specielt trygge ved ting de ikke forstår. Af den grund har blockchains fået ry for at være en usikker teknologi, der potentielt kan gøre mere skade end gavn.

Det er en skam, da der faktisk findes mange områder, hvor blockchains kan bidrage positivt til verden. I denne artikel vil vi komme ind på et par af de områder, og afklare om blockchains er en sikker teknologi.

Hvad er blockchains?

Blockchain er en ny teknologi, som har fået en stor hype og er endda blevet omtalt som “det nye internet”. Men før vi kommer ind på om teknologien er brugbar, er vi nødt til først at forstå, hvad en blockchain er.

Internettet kaldes i dag “Internet of Information”, grundet de mange informationer der dagligt bliver delt. Det kan være et word dokument, der sendes fra en mailkonto til en anden, eller løninfo, der sendes til en bank. Dokumenterne kan redigeres og videresendes i et ubegrænset omfang, og det oprindelige dokument har derfor ikke en reel værdi til sig.

Blockchain teknologien kommer dette “problem” til livs, da teknologien muliggør at kryptere filer og derved sikre sig mod kopier. Denne sikring af informationer sker via en kæde af blokke = blockchain.

Forsimplet opbygning af en blockchain:

Blockchain simpel opbygning

Hver blok indeholder en information som henviser til den foregående blok. Hvis noget i blokken forsøges ændret vil det ødelægge kædeleddet til næste blok. På den måde kan original filer og information deles mellem flere led og samtidig være sikret mod ændringer.

Et øget fokus på sikkerhed ses også i mange andre aspekter af samfundet, f.eks. ved vores online tilstedeværelse og økonomiske aktiviteter. Her har vi i de seneste år været vidne til udrulningen af nye standarder, såsom GDPR og det globale LEI-system. Disse sikrer henholdsvis ansvarlig brug af persondata, og gennemsigtighed for handel med værdipapirer gennem udstedelsen af LEI-koder.

Blockchain teknologien fjerner alle mellemled

De fleste digitale processer involverer en eller flere mellemmænd. F.eks. involveres et lønsystem, hver gang der sendes en lønseddel. Det tvinger både arbejdsgiver og lønmodtager til at have fuld tillid til systemet. Denne tillid kan imidlertid sikres yderligere med et stærkt tidsregistreringssystem der indeholder gode integrationsmuligheder. 

Med en blockchain forsvinder banken ud af betalingsprocessen. Fordi betalingen netop er en unik fil og ikke en kopi kan køber betale sælger direkte. Parterne undgår derved eventuelle transaktionsbeløb, som banken kunne opkræve.

På samme måde kan blockchains fjerne mellemmænd i mange andre digitale processer. Således skal man ikke være bekymret for, hvad der sker med ens informationer, efter de har været igennem systemet hos en mellemmand.

I Danmark har vi en generel stor tiltro til institutioner og ingen bekymringer ifm. delingen af følsomme oplysninger med disse. Men i Asien, hvor blockchain teknologien er opfundet, har man af gode grunde i visse lande ikke den største tillid til myndighederne. Der har derfor været et behov for et system, der muliggør handel direkte mellem parterne uden statslige mellemmænd.

På trods af blockchains unge stadig ses det allerede nu, at moderne betalingssystemer, eller recurring billing, tilbyder en blockchain betalingsform blandt deres services.

Shipping branchen kan blive revolutioneret

En af de industrier, der kunne have stor gavn af blockchains er shipping- og eksportbranchen. Branchen opererer på tværs af alle verdens lande, og er afhængig af papirgangen, der følger hver forsendelse. I dag er denne papirgang en bremseklods for globale værdikæder, da den ofte sænker processen med at flytte varer fra A til B.

Denne problemstilling kan løses af blockchains, og mange spår, at når teknologien er moden vil hele industrien blive koblet op på blockchains. Brugen af eksportdokumenter i blockchains betyder, at eksportører ikke behøver at tage hånd om hver enkel delproces i en forsendelse. Netop fordi alle parter og fysiske forhold er forbundet digitalt. 

Vi ser allerede de første tegn på denne udvikling mod en komplet digitaliseret industri indenfor eksport.

Er blockchain teknologien sikker?

Blockchain teknologien er stadig på et så ungt stadie, hvor den endnu ikke er færdigudviklet. Der forskes fortsat i blockchains og ifølge eksperter, er der stadig mange ting vi ikke forstår ved teknologien.

For at ændre i informationen i en blockchain skal man have fat i alle computerne i netværket og lave om på alle kopierne af kæderne. Derfor er blockchains så sikre og ikke afhængig af en mellemmand. Da blockchain fjerner mellemmænd fra diverse processer over nettet, kræver det til gengæld, at man har fuld tillid til teknologien. Det bliver interessant at se, om vi en dag vil have fuld tillid til en teknologi fremfor en autoritær myndighed. Teknologien er stadig ung og skal forsat udvikles før vi kan vurdere om teknologien vil være sikker. Men potentialet er der bestemt.