Hvad betyder GDPR for dine salgs- og marketingaktiviteter?

data protection

I forbindelse med persondataforordningen er det vigtigt, at du er opmærksom på en række ting i forhold til dit salg og din markedsføring. I korte træk er persondataforordningen den danske betegnelse for GDPR, som er en lov, der blev vedtaget i EU i 2016. Formålet med lovgivningen er således at skabe fælles rammer for europæiske virksomheder med henblik på at beskytte EU-borgernes personlige oplysninger mod misbrug. Du kan læse meget mere om persondataforordningen i vores tidligere indlæg. Dette indlæg vil i højere grad tage udgangspunkt i lovgivningens betydning for dine salgs- og marketingaktiviteter.

Dette skal du indhente samtykke til

Efter persondataforordningen er trådt i kraft, er det rigtig vigtigt, at du indhenter samtykke til mere end blot en accept. Først og fremmest skal du have en lovhjemmel for, at du opbevarer data og personoplysninger. Med det menes der, at du har en god grund til at opbevare og altså har et formål med det. Det næste vigtige punkt er, hvilke data du vil indsamle. Er det blot deres e-mail og fulde navn? Eller har du behov for at indhente flere oplysninger som telefonnummer eller adresse? Du skal nemlig kunne forklare specifikt, hvilke data du vil indsamle, og hvad det data efterfølgende skal bruges til. Derudover skal du kunne definere, hvor længe du vil opbevare data. 

Se hvordan du implementerer GDPR i din woocommerce og wordpress lige her.

Sørg for kun at indsamle den data I har brug for

Som det blev gennemgået i foregående afsnit, omfatter persondataloven altså en limiteret liste af acceptable punkter for at opbevare data. Derfor bør du også undgå at indsamle data, som du ikke har brug for nu og her. Lad være med at tænke, “at det nok bliver brugbart på et tidspunkt i fremtiden”. Her skal I designe en process, som genererer så lidt data som muligt. Det vil i virkeligheden også kun gøre livet lettere for et salgsteam. 

Vær åben overfor jeres handlinger

Sørg for at jeres kunder eller leads er velinformeret om, hvordan I behandler deres data, hvad I gør med det, og hvorfor I gør det. I denne fase bør I nok også være forberedt på, at jeres kunder bruger deres rettigheder til opnå adgang til denne. Her skal I muliggøre denne process, og I skal også være i stand til hurtigt at slette denne data, hvis kunden beder om det. 

Hold data i sikkerhed og slet det når I er færdige med det

Man kan ikke skabe privatliv uden sikkerhed. Persondataforordningen kræver, at du sørger for, at du har den rette sikkerhed for enhver data, du opbevarer. Dette betyder stærke adgangskoder, adgangskontrol og standard kontrollering af sikkerheden. Derfor kan I med fordel etablere et system, der gør det klart, hvornår I skal slette data.

Det er vigtigt, at I husker på disse faktorer i jeres leadgenerering. Uanset om I kvalificerer jeres lead online eller offline. Til gengæld medfører GDPR reglerne også fuld transparens, hvilket i høj grad kan fremme jeres kundedialog og senere hen eventuelt salget. 

Er jeres virksomheds IT software GDPR compliant?

Sørg for at det IT system som i bruger til jeres interne og eksterne virksomhedsstruktur følger GDPR reglerne. GDPR lovgivningen rammer alt der hedder persondata, det er f.eks. den data i bruger til at behandle lønninger, indkøb, HR m.fl.

Læs altid op på jeres IT udbyders hjemmeside om de følger de seneste regler samt råd/vejledning.
Ét eksempel på et IT system til virksomheder der følger de seneste regler er Netsuites ERP løsning, denne løsning bliver implementeret, til at sikre at alle steps følger de seneste GDRP regler.
I kan altid søge rådgivning hos jeres implementerings partner og høre om alle steps i ERP implementeringen følger persondatalovgivningen.