4 tips til at skabe tryghed ved salg af serviceydelser på nettet

Ifølge Dansk Erhvervs E-handelsanalyse omsatte danskerne for 87 mia. kr i serviceydelser i 2019 — og dette skal ses i forhold til en omsætning af fysiske varer på 54 mia. kr.

Købekraften fejler altså tydeligvis ikke noget, men hvis du vil markedsføre din serviceydelse på nettet, så handler det i høj grad om at skabe tryghed for dine brugere. Især hvis du bevæger dig uden for rammen af flybilletter og hotelværelser, der står for størstedelen af omsætningen, kan det være svært for forbrugeren at vurdere kvaliteten af en ydelse inden købet. 

Her har vi derfor samlet 4 tips til dig, der både ønsker at øge online salget af din ydelse og sikre en tilfreds kunde ved forløbets afrunding:

1. Præcisér mest muligt hvad din ydelse indebærer

Hvis du sælger et fysisk produkt på nettet, er det åbenlyst hvad forbrugeren vil modtage. Kunden forventer, at produktet matcher det givne billede, der er lagt op på hjemmesiden og at produktet vil blive leveret i en pakke inden for den angivne leveringstid. 

En serviceydelse er derimod ofte langt mindre håndgribelig og ydelsen kan variere alt efter hvilken udbyder, der vælges. Det er derfor afgørende at være meget præcis og konkret omkring hvad jeres virksomheds ydelse indebærer.  

Det er især vigtigt, hvis jeres ydelse bevæger sig indenfor et nicheområde, hvor dine forbrugere ikke nødvendigvis er bekendte med de forskellige fagtermer. 

Det kan for eksempel være noget så simpelt som korrekturlæsning af tekster. Her er det vigtigt, at oplyse hvorvidt korrekturlæsningen kun indebærer grammatikalske rettelser eller ligeledes en stilistisk opgradering af teksten.

Ved at være så specifik så mulig, sikrer du ligeledes en grundig forventningsafstemning inden ydelsens udførsel. På denne måde øger du muligheden for tilfredse kunder, idet det helt explicit italesættes hvornår og hvordan ydelsen fuldføres. 

 

 2. Gør din prissætning forståelig og forudsigelig

Tit og ofte bliver serviceydelser afregnet efter timeomfang. Hvis det er muligt, kan det derimod skabe en højere tryghed for brugeren, hvis prisen fastsættes forinden. 

Dette kan enten gøres ved at fastlægge et timeestimat, der ikke må overskrides i faktureringen. Eller ved at beregne en fast pris, der bliver vurderet ud fra forskellige kriterier. 

Især hvis din virksomhed tilbyder en ensartet eller mere standardiseret ydelse, kan det skabe tryghed for forbrugeren, at vedkommende forstår prissætningen ud fra definerede parametre. Her kan man med fordel tage brug af online prisberegner på hjemmesiden, der tager højde for sværhedsgraden og omfanget af et arbejde. 

Se for eksempel sidestående prisberegning ved bestilling af en brolægger. Her er det nemt og gennemskueligt for kunden, at forstå, hvordan og hvorfor prisen ændre sig. 

På den måde behøver kunden heller ikke at frygte uforudsete prisstigninger. 

 

3. Inkluderer anmeldelser på produktsiden

I køberens øjne vægter en udtalelse fra en eksisterende eller tidligere kunder ofte højere end udsagn fra virksomheden selv. Dette gør at selve købsbeslutningen ofte bliver afgjort på baggrund af en tredjeparts mening. 

Dette er for eksempel samme princip, der ligger bag Influencer Marketing, der har vist sig at være en særlig værdifuld marketingsstrategi ved fysiske produkter. Der er derfor mange gode grunde til selv at tage brug af denne effekt på ens egen side.

Hvis din virksomhed i forvejen modtager anmeldelser over trustpilot, kan det være en god ide, at fremvise nogle af disse på dine produktsider. Det gør ligeledes anmeldelser mere troværdige, når de kommer fra en ekstern side.  

Hvis du derimod hellere selv vil skrive dine kundeanmeldelser ind som citater på siden, så kan det være en god idé at spørge kunder med stor autoritet indenfor deres branche. Dette gør det mere troværdigt overfor besøgende på siden, da vedkommende selvfølgelig står på mål for sine udtalelser med eget ansigt.

Her er det selvfølgelig vigtig, at lade vedkommende godkende det givne citat, hvis kunden skal fremstå med rosende ord. 

 

4. Ydelser handler om mennesker – vis nærvær og personlighed

De fleste ydelser og services bliver udført af mennesker. Og modsat fysiske produkter, er det derfor af stor betydning hvilke af virksomhedens medarbejdere, der er involveret i selve arbejdet. 

Det kan derfor give kunden et bedre indtryk af jeres autoritet og professionalisme, hvis i fortæller mere om den givne medarbejders faglige og professionelle kompetencer. Hos Mine Arvinger lægger de stor vægt på at informere om alle medarbejdernes uddannelser og faglige kompetencer. Dette skal bidrage til at skabe en øget tryghed hos deres kunder, da deres service vedrører udarbejdelse af juridiske dokumenter. 

Hvis en hjemmeside i forvejen byder på en teamsektion, kan denne med fordel udvides med små biografier om medarbejdernes baggrund og erfaringer. Disse små biografier kan ligeledes integreres i produktsider, hvis det er klart forinden, hvilke medarbejdere, der muligvis udfører arbejdet i sidste ende. 

Endeligt har du nu, med en kombination af disse 4 tips, mulighed for at etablere øget tryghed og tillid mellem din virksomhed og kunde. Vi ønsker dig alt held og lykke!