Gem dine ting i skyen – Private og Public Cloud

private og public cloud

I dag bliver det mere og mere udbredt at lægge sine data op i skyen og trække på software, der ligger der, i stedet for at have egne servere og software installeret på egne servere og pc’er. Der er indlysende fordele ved det, fordi man får fjernet ansvaret for at vedligeholde servere og software. Man uddelegerer det som sådan til andre, og lader dem stå for vedligehold, udvikling osv. af cloud’en og backup-systemet.

I en cloud kan man give adgang til forskellige brugere med forskellige rettigheder, og forskellen på en public og private cloud er typisk, at i en public cloud deler man software, lagerplads m.v. med andre brugere fra andre organisationer, mens man i en private cloud kun er til stede sammen med folk fra sin egen organisation eller folk, der har fået ret til at være i private cloud’en. Døren er altså lidt mere lukket til private cloud’en, der både kan ligge eksternt i forhold til virksomheden eller organisationen eller ligge integreret som en del af organisationens eget it-system.

Sikkerheden er afgørende for en cloud-løsning

Om man vælger at arbejde med private cloud eller public cloud har typisk med cloud sikkerhed at gøre, idet private cloud er et mere isoleret system end en public. Betydningen af sikkerheden understreges af muligheden for at tage cloud backup, som kan gøres ved hjælp af en række automatiske backup services, som kan tilpasses organisationens behov og for så vidt fungere på organisatorisk niveau såvel som på individniveau.

Fleksibilitet ved en cloud-løsning

Cloudløsning er uanset deres form kendetegnet ved, at de tilbyder brugerne en høj grad af fleksibilitet og skalerbarhed. Det er nemt at tilpasse omfanget efter behovet, og dermed er vi ved kernen af, hvorfor det overhovedet er relevant at tale om, hvorvidt man som virksomhed skal arbejde i skyen eller ej.

Grundlæggende handler det, om at det at arbejde i skyen skal reducere de omkostninger, som en virksomhed har til både software og hardware, og så skal den reducere udgifterne til drift og administration af systemerne, og så skal det hele være skalerbart. Det er hele ideen ved at vælge en cloudløsning, og så skal man vælge, om det skal være private eller public – eller måske en af de hybridløsninger, som markedet også tilbyder.

Den private sky udspringer af den type installation, man kalder on premise, som i virkeligheden blot dækker over, at man som organisationen har sine egne servere, software m.v., og fordelene er først og fremmest, at man har stor kontrol over den interne trafik og de aktiviteter, der er på it-området, og der er optimale muligheder for at integrere systemer på tværs. Til gengæld er det dyrt, og derfor er mange begyndt at tænke i cloudløsningerne.

Ved en public cloud løsning lægger man sine it-investeringer op på servere i “skyen”, idet man har en ekstern udbyder til at varetage det fysiske it-miljø, som man således lejer sig ind i. Ved en public løsning er der mange lejere i det samme fysiske miljø. Man kan sige, at det er lidt ligesom et hus med mange lejligheder, hvor man så lejer en af lejlighederne – fra et klubværelse til en lejlighed med mange værelser, alt efter ens behov.

Oftest er der mange standardfunktioner, som alle brugerne så kan trække på i det omfang, de har behov for det.

Der er flere fordele ved denne løsning. Man betaler kun for det, man bruger, og det er nemt at skalere op eller ned alt efter, hvordan ens behov måtte ændre sig. Og hvor muligheden for at integrere mange og store systemer før ofte var argumentet for, at man skulle have sine egne systemer, er der i dag også store integrationsmuligheder i cloudsystemer, så man for eksempel kan håndtere kundesystemer, projektstyring, økonomistyring, lager og support i en public cloudløsning.

Nogle gange kan en virksomhed dog have brug for at have egne systemer, hvis der ikke er adgang til alle faciliteter i skyen. Man kan også have med så følsomme og forretningskritiske data at gøre, at man ikke ønsker en cloudløsning.

Private cloud – eller privat sky

I en private cloud løsning er man tættere på en decentralt, lokalt installeret løsning, og ofte bliver en private cloudløsning snarere kaldt outsourcing end en sky-løsning. Men også her er servere m.v. som regel placeret eksternt – dog oftest sådan, at man kender til, hvor de befinder sig. De kan også stå hos virksomheden selv om drives af en ekstern partner.

Også her er der klare økonomiske fordele i forhold til at have sine egne it-systemer, og dermed holder det vigtigste argument for at vælge en cloudløsning frem for egne servere og systemer.

Sørg generelt for at have et godt internet tilknyttet. Her kan Oister anbefales, som kører på 3’s netværk.