Guide: Undgå at dit barn udsættes for digital mobning

Børn bliver yngre og yngre når de kommer på de sociale medier. Samtidig er de klassiske drillerier og mobning også rykket over til den digitale verden. Mobningen der kan føles langt mere ubehagelig end den i den virkelige verden. På internettet kan mobningen nemlig være anonym gennem falske profiler og den er konstant, da man ikke kan flytte sig fysisk fra den som traditionel mobning. 

Før var mobningen nemmere at få øje på, hvor mobbeemnet typisk kunne være farven på en trøje, eller fordi man havde noget anderledes med i madpakken. Nu hvor mobningen er rykket over til at være digital er den blevet mere skjult. Derfor er det vigtigt, at forældre og lærere er med på, hvad der egentlig sker på børnenes telefoner.

Tag en indledende snak med dit barn

Så snart dit barn kommer på de sociale medier, bør du tage en snak med dit barn om opførsel generelt på de sociale medier. Fortæl dit barn om de mange gode ting ved sociale medier, men også at det kan bruges til mobning. Mind dit barn om, at hvis man ikke har noget positivt at sige eller skrive, skal man ikke sige det. Og understreg at denne regel er endnu vigtigere på nettet, da det man skriver ikke forsvinder, men bliver ved med at være der og gøre nogen ked af det. 

Du bør understrege overfor dit barn, at hvis han/hun enten selv oplever det, eller ser det ske for andre, så skal han/hun fortælle om det. Digital mobning bliver nemlig først synlig så snart børnene selv fortæller om det. Indtil da er det skjult og kan køre ud af sporet, før det opdages og bliver bremset af voksne. 

Ved at tage sådan en alvorssnak med dit barn kan du altså være med til at bremse mobningen i opløbet eller helt forebygge mobning. 

Det er vigtigt at du lærer dit barn, at der er stor forskel på den virkelige fysiske verden og den digitale. Det er langt nemmere at skrive en ond besked på nettet end at sige det ansigt til ansigt. En anden ting børn også er nødt til at forstå ved den digitale verden, er at ting kan misforståes meget nemmere når vi ikke har personen foran os. 

Du bør tage denne snak med dit barn allerede inden du har mistanke om, at dit barn er udsat for eller en del af digital mobning. 

Involver dit barns klasselærer

Undersøgelser viser, at størstedelen af al mobning på digitale medier foregår mellem børn, der kender hinanden. Og ofte vil det være gennem skolen, at børnene kender hinanden. Derfor er det essentielt, at klasselæreren bliver informeret, hvis der foregår digital mobning. Hvis mange af klassens eller skolens børn er inde over mobningen, kan et klassemøde varetaget af klasselæreren hjælpe problemet på vej.

Det kan være svært at vide for klasselæreren, hvad der helt præcist foregår blandt børnene. For at give læreren den bedste forudsætning for at afhjælpe problemet, kan du vise mobbe-beskederne fra de sociale medier frem. På den måde vil læreren havde de bedste forudsætninger for at tackle situationen. 

Fjern det mobbe-relaterede indhold

For at stoppe digital mobning og give dit barn de bedste forudsætninger for at komme videre er det en god ide at slette det mobbe-relaterede indhold på de sociale medier. På den måde vil det ikke kunne blive ved med at genere offeret.

Har dit barn måske fået nogle ubehagelige kommentarer til sit billede fra en ferie kan man selv gå ind og fjerne disse. Men i visse tilfælde er I nødt til at have fat i det sociale medie for at få slettet indhold. Særligt hvis der er lavet deciderede mobbe-profiler eller sider.

Har dit barn oplevet digital mobning?

Børn der har oplevet eller oplever digital mobning fortæller det sjældent til sin omgangskreds eller nærmeste.

Netop derfor er det vigtigt at gribe ind, hvis man oplever væsentlige adfærdsændringer hos sit barn eller tegn på angst og stress. Ofte er det nok selv at tale med sit barn. Som forældre kan man dog opleve, at ens barn ikke åbner sig op for en og ikke vil snakke om de problemer, de oplever. Det kan dog nogengange være nemmere at tale med en neutral person.

Mobning har en stor påvirkning på børns mentale udvikling. Derfor kan man med fordel opsøge en psykolog, som gennem samtalebehandling kan snakke om de problemer, som barnet oplever.